Marketingprofesszorok köszöntései

Rekettye Gábor a marketing művelésében nem csupán akadémiai munkájával, tudományos elemzéseivel, kutatásaival jutott el a csúcsokra, nemcsak az értékteremtés, az innováció és a marketing összefüggéseinek feltárása fűződik nevéhez, hanem ismeri és műveli a marketing professzionális szakmai gyakorlatát is, a külkereskedelem klasszikus világából kiindulóan a kis- és középvállalkozások teendőin át, a nagyvállalati szolgáltatók marketing tevékenységéig.
Személye a hazai tudományos és oktatói marketingközösségben vállalt értékteremtő szerepével fontos, meghatározó formálója volt szakmánk elmúlt évtizedekben létrehozott építményének, arculatának.

Piskóti István
intézetigazgató egyetemi docens
Miskolci Egyetem