Marketingprofesszorok köszöntései

Rekettye Gábor professzorról az első emlékem az 1990-es évek elejéről egy pécsi egyetemi találkozóhoz kapcsolódik.
Abban az időben a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, valamint a Pannon Agrártudományi Egyetem kaposvári Állattenyésztési Kara között élénk szakmai eszmecsere folyt, és emellett mély baráti kapcsolatok is kialakultak. Az együttműködés egyik letéteményese Széles Gyula professzor, az Állattenyésztési Kar akkori dékánja, aki testi és lelki barátjának tekintette Rekettye Gábor professzort. Én éppen ösztöndíjas aspiránsként kandidátusi értekezésem megvédésére készültem, így újdonsült fiatal kutatóként kíváncsian vártam a „nagyok” párbeszédét. Nem csalódtam; egy rendkívül barátságos, meleg hangulatú, laza és humoros estének lehettem tanúja és aktív részese. Rekettye Gábor egyedi karaktere és erős személyisége áthatotta az estét, öröm volt hallgatni a széles látókörű és intelligens ember gondolatait.
Aztán eltelt több mint tíz év, és a Kaposvári Egyetem Marketing és Kereskedelem Tanszéke kapta meg a jogot a Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának 15. Jubileumi Konferenciájának megszervezésére. A plenáris ülés egyik vezérelőadójának korábbi kedvező tapasztalatom alapján természetesen Rekettye professzort kértem fel, aki nagy örömömre készséggel vállalta az előadás megtartását. Kiváló prezentáció volt, mind a magam, mind a hallgatóság véleménye szerint a legjobb.
Rekettye Gábor igazi iskolateremtő egyéniség, akinek szakmai ismerete, tudományos teljesítménye és emberi magatartása példaképpé tette őt nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi marketing világában is. Mélyen hiszek abban, hogy a jó emberi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet és megértés, az együttműködési készség együttesen előreviszik a világot.
E pozitív tulajdonságokkal te, kedves Gábor, mind rendelkezel, ezért becsülnek és tisztelnek téged oly sokan, és én is ebben bízva kívánok neked további sikeres alkotómunkát és jó egészséget!

Szakály Zoltán
tanszékvezető egyetemi docens
Kaposvári Egyetem