Marketingprofesszorok köszöntései

Rekettye Gábor professzor a magyar marketingtudomány nagy egyénisége, akivel ismeretségem és szakmai együttműködésem közel két évtizedre nyúlik vissza.
Első és legfontosabb számomra; ami először eszembe jut róla, az a derű s harmónia, ami egyéniségéből árad. Olyan ember, aki mindig meg akarja osztani másokkal azt a nagy tudást, amivel rendelkezik.
Másodsorban könyvei jutnak eszembe, amelyek számos területen, így a marketing értékszemléletű megközelítése, a kisvállalkozások marketingje, az árpolitika kapcsán úttörőek a magyar szakirodalomban. Öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy a Döntésorientált marketing című könyv kapcsán együtt dolgozhattunk.
Harmadszorra a tudományszervező alakja jelenik meg nekem, azé, aki az MTA Marketingtudományi Bizottságában oly sokat tett e tudományterület szakmai elismertetéséért.
S végül, de nem utolsó sorban az ő életpályája villan fel bennem, amely igazi professzionális és professzori karrier, amelyben az oktatás, a kutatás és a tudomány- és oktatásszervezés szerves egysége valósult meg.
Remélem, hogy Professor Emeritusként sem szakad el az oktatástól, és sokáig megosztja gondolatait a szerencsés hallgatókkal.

Józsa László
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
Széchenyi István Egyetem, Győr