Rekettye Gábor

Rekettye Gábor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Gazdálkodástudományi Intézetének Marketing Tanszékén professzor. Félállású egyetemi tanár az Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Karán. 1967-ben szerzett közgazdasági oklevelet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szakán. Pályafutása során hosszú ideig dolgozott a gyakorlatban: a Pécsi Kesztyűgyárnál értékesítési osztályvezető, a Tannimpex Külkereskedelmi Vállalatnál főosztályvezető, majd vezérigazgató-helyettes, a Tokiói Magyar Kereskedelmi Kirendeltségen őt éven át a kirendeltség vezetője, kereskedelmi tanácsos volt.
A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot 1984-ben szerezte meg az MTA-n. 1994-ben a Nemzetközi marketing című könyvével a Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált. 1992-ben elvégezte a Harvard Business School General Management, majd pedig 1993-ban a Northwestern University Kellogg Graduate School of Managementjén a közép- és kelet-európai tanárok számára szervezett (CEETP) programot. 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, az Érték a marketingben című értekezésének megvédésével.
1993-tól három évig a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar dékánja volt, a kar Marketing Tanszékét 16 éven át vezette. Ő szervezte meg a karon, a londoni Middlesex egyetemmel közösen folyó angol nyelvű programot. Meghívott vendégtanárként teljes szemesztert oktatott Finnországban, Lengyelországban és az Egyesült Államokban. Meghívott előadóként oktatott Franciaországban, Horvátországban, Angliában és Hollandiában is.
Számos szak- és tankönyv szerzője, több mint 200 tudományos közleményt jegyez. 2009-ben Hetesi Erzsébettel közösen írt, az Akadémiai Kiadónál megjelent Kínálatmenedzsment című könyve megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Nívódíját. Szakterülete a nemzetközi marketing, a termék- és árpolitika, a kisvállalati marketing valamint a japán gazdaság és menedzsment. Legutóbbi könyve 2011-ben jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában Multidimenzionális árazás címmel.
Több mint tíz évig elnöke volt a Magyar–Japán Gazdasági Klubnak. A 2005-ben az MTA-n létrejött Marketingtudományi Bizottság elnöknek választotta meg. Ezt a pozíciót 2011-ig töltötte be. 2011-ben az akadémiai bizottságok újraszervezésekor megalakult Gazdálkodástudományi Bizottság alelnökévé választották. Tagja több hazai és külföldi szakmai-tudományos szervezetnek. A Marketing & Menedzsment című szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági elnöke, és több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságnak tagja. 2010-ben beválasztották Global Marketing Network nemzetközi szervezet tanácsadó testületébe, és több neves marketingprofesszorral együtt ő is megkapta a GMN Fellow és a Global Faculty címet.