Értékteremtés a marketingben


Az Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó által 1997-ben, majd 1999-ben újból kiadott könyvem a citációkat tekintve legsikeresebb múvem, hiszen az www.mtmt.hu szerint a könyvre való hivatkozások száma 250 körül van.